Baxi Bermuda 57/4 M

Baxi Bermuda 57/4 M Parts

Baxi Bermuda 57/4 M

IDPart NumberPart DescriptionNotesPurchase
73040456 / 183 936Igniter Piezo (M models)
50b239376 / E01-683Burner - Large Aeromatic AC02/011452
50a239355 / E01-682Burner Small Aeromatic AC02/01 1453
51a234511 / 378 845Injector Burner 45/4 M Stereomatic B20
35a234511 / 378 845Injector Burner 45/4 E Stereomatic B20
51a234512 / 378 846Injector Burner 57/4 Stereomatic B21
53b234512 / 378 846Injector Burner 57/4
Stereomatic B21
45a236129 / 193 128Gas Valve - Manual
45b236579 / 193 128Gas valve - Electronic
65232219 / 378 847Potentiometer & Leads (E models)
53232215 / 378 844Sensor Thermostat (E models)
77237730 / E00-118Printed Circuit Board (E models)
53240117 / E00-132Pilot / A.S.D. Assembly (M models)
55238292 / E00-133Pilot / A.S.D. Assembly (E models)
67233952 / 378 862Thermostat -Boiler (M models)
75226821 / 364 685Knob - Thermostat Boiler (M models)
57a237811 / E00-121Lead-Electrode
57b237812 / E00-122Lead-Sensing (E models)